• ပါးစပ္မွာ အပူဖုေပါက္ေတာ့ ကိုယ္ခံအားနညး္လို႔ဆိုျပီး Vitacee ေသာက္တာသက္သာလာတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာလိုအပ္တဲ႔ ဓါတ္အခ်ိဳ႕ကိုျပန္ျပည့္၀ေတာ့ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစတယ္။
  Nge Lay
 • ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္းေသာက္ပါတယ္ ဆံပင္နဲ႔လက္သည္းေတြ သိသိသာသာ

  ေကာင္းလာပါတယ္ ။
  Yoko Mo Mo
 • က်ြန္ေတာ္ခုခ်ိန္ထိေသာက္ေနတုန္းပါ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္

  ဒီေဆးကိုေသာက္ေနတာ (၈)ႏွစ္ရွိျပီ
  U Win Aung
 • လူၾကီးတစ္ေယာက္ေလာက္ကိုပိုစားလာတယ္

  က်န္းမာေရးလည္းပိုေကာင္းလာသလိုဘဲ

   

   
  Nann Yu (Parent)