ကမာၻ႕ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ HIV က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ အပိုင္း(၁)

Facebook Comments